Paaralang Ingles London

Paaralan ng wikang ingles – Link School of English

MGA KURSONG INGLES SA LONDON – MAGPAREHISTRO NA

CONTACT FORM


General English CoursesEnglish Conversation ClassesAcademic IELTS Exam PreparationExam Preparation fro FCE/CAE/CPEBusiness English CoursesIndividual English LessonsI want to take an English level testOther

Monday-Friday 9.30-12.30Monday-Friday 1.30-4.30Monday-Friday 9.30-12.30 and 1.30-4.30Evenings 7-9 pmWeekends

Magiging matatas ka sa wikang Ingles sa amin!